زاهدان در منطقه جنوب شرق ایران و در محدوده سرحد بلوچستان قرار دارد. در حوالی این شهر معادن گرانیت های سفید زاهدان وجود دارند. در دنیا گرانیت سفیدی همچون زاهدان کمتر پیدا می شود. این گرانیت به صورت یکدست سفید نبوده و کانی های ریز مشکی و قهوه ای کمرنگ به صورت یکدست در آن پراکنده هستند. این گرانیت از ساب و صیقل پذیری خوبی برخوردار است.

نمونه کارهای مشابه