شهر نطنز، از شهرهای تاریخی و مرکزی ایران است که در استان اصفهان و در دامنه کوهستان کرکس قرار دارد. در این کوه ها معادن متعدد گرانیت وجود دارند که دو رنگ گرانیت سفید و مشکی از آن بهره برداری می شوند

نمونه کارهای مشابه