شهرستان خرمدره در استان زنجان قرار دارد. گرانیت خرمدره یکی از سنگهای خاص ایرانی است و مشابه آن در خارج از کشور وجود ندارد و جایگاه ویژه ای در بازارهای داخلی و خارجی دارد. رنگ اصلی این سنگ دلفینی است که بسته به هوازدگی و سطح معدن استخراج شده ، رنگ آن به طلایی میل می کند. با این حال، دانه بندی آن متفاوت است، و در میان دیگر گرانیت آن بافت درشت تری دارد.

 

نمونه کارهای مشابه