منطقه جغرافیایی الموت منطقه ای از ایران در قسمت های غربی و شرقی دامنه غربی البرز، بین دشت خشک و بارانی قزوین در جنوب و دامنه های جنگلی متراكم استان مازندران در شمال قرار گرفته است.  معدن سنگ گرانیت الموت در این منطقه واقع شده است.  گرانیت الموت در گروه سنگ های مشکی دانه برفی طبقه بندی شده است. دانه های برف به صورت یکنواخت در متن سنگ توزیع شده اند، اگر این دانه های برف کوچکتر باشند و دانه های سیاه بزرگتر، رنگ پس زمینه سنگ تیره تر می شود.

نمونه کارهای مشابه