بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است. با آمدن نام گرانیت بیرجند، سنگ های گرانیت سبز در ذهن تداعی می شود. این گرانیت ها رنگ های بسیار جذاب از طیف گسترده ای از سبز به فیروزه ای دارند. قابلیت سایش زیاد و جذب آب کم، این سنگ را به یکی از محبوب ترین سنگ ها در داخل و خارج از کشور تبدیل کرده است.

نمونه کارهای مشابه